loading

Gübre Sıyırıcı

AHIR SIYIRMA SİSTEMLERİ

Hayvan sağlığı açısından ahır zemininin hayvan gübre ve sidiğinden arındırılmış olması çok önemlidir. Hayvanların ahır içinde gübre ve sidik ile sürekli temas halinde olmaları bir çok hastalıklara yol açmaktadır, işletmelerin veterinerlik giderlerinin yüksek olmasından dolayı kar oranlarının düşmesine neden olmaktadır.

Ahır tabanındaki gübrelerin gün içerisinde en az iki defa, maksimum üç defa temizlenmesi gerekmektedir. Bu temizleme esnasında ister manuel ister ise otomatik olarak temizleme işlemi yapılabilmektedir. Sistem çalışma esnasında hayvanları rahatsız etmemektedir. Sistem çalışırken ahırın içerisinde hayvanların bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sıyırıcı sistem sayesinde ahırlar kuru, hayvanlar temiz ve sağlıklı olacaktır.